06 74 / 491-146 kozseghaza.alsonyek@t-online.hu

Alsónyék-Bátaszék települések közötti kerékpárút kiépítése (TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006)

Projekt bemutatása

Alsónyék település Bátaszék várossal konzorciumban tervezi a települések közötti kerékpáros hálózatának kialakítását, csatlakozva a Bátaszéken önálló pályázatban tervezett szakaszhoz. A terület síkvidéki, kerékpározásra igen alkalmas, a település lakói részben kerékpárral közlekednek helyben és Bátaszékre egyaránt. Az új szakaszokkal tehető egésszé a település K-i és Ny-i részei közötti, illetve Bátaszék város belterülete között a kerékpáros közlekedési lehetőség.

A tervezett fejlesztések a következők:

– I. számú szakasz: Vasútállomás épületétől indulva a Bajai úton a Fábián Pál utcáig, majd tovább a Fábián Pál utcán a Béke utcáig és a Béke utcán a Rákóczi F. utcáig

– II. számú szakasz. Rákóczi F. u-tól a kis erdőn át Bátaszék, Budai u.-ban lévő Mol üzemanyagtöltő állomásig

Alsónyék Község Önkormányzata már régóta tervezi kerékpárút kiépítését Bátaszék felé, a kerékpárosok biztonságos közlekedése érdekében. Az M6 autópálya építése kapcsán kiépült a települést elkerülő út (55. sz. főút), ezáltal kedvezőbbé vált a településen belüli kerékpáros közlekedés. Alsónyék és Bátaszék között a legrövidebb közúti kapcsolatot a valamikori 55. sz. főút, ma 5513. jelű Bátaszék keleti összekötő út biztosítja. Az összekötő út egy szakasza Bátaszék lakott területére esik, és ott csatlakozik az 56. sz. főúthoz. Az összekötő út egy másik szakasza Alsónyék község D-i határán halad. Az országos közút 2*1 forgalmi sávú, rövid szakaszon kiemelt szegéllyel határolt, nagy részén nemes padka kíséri. Az út aszfalt burkolatú, burkolatszélessége 7-8 m közötti. Bátaszék lakott területén az út D-i oldalán családi házakkal beépített, a telekhatárok mellett járda található. Az út É-i oldalán hézagos a beépítettség. Spar áruház, gépkocsi mosó és Tüzép telep található a releváns városrészen. A település végén a főutat és a tervezett kerékpárúti nyomvonalat is keresztezi a Lajvér patak. A patak után a meglévő járda egy mély fekvésű, vízállásos területen 1-2 m magas töltésen halad. A nyomvonal keresztezi a 154. sz. Bátaszék – Baja –Kiskunhalas vasútvonalat, majd ismét jelentős magasságú töltésen halad Alsónyék község első (Rákóczi) utcájáig, melybe csatlakozik a Béke utca. A vasúti átjáró jelenleg labirintkorlátos kialakítással üzemel. A Béke utca mindkét oldalon beépített. Jobb oldalon járdával, középen 3,0 m széles aszfalt burkolatú úttal. Mindkét oldalon vízelvezető árokkal. A Béke utca után jobbra fordulva a Fábián Pál utcán folytatódik a nyomvonal. Az utca mindkét oldalon beépített, mindkét oldalon járda található. Az utca közepén az 5115. jelű ök. út helyezkedik el, 6,0 m széles aszfalt burkolattal, 9,0 m körüli koronaszélességgel. A Fábián Pál utca beletorkollik az 5513. jelű összekötő útba. Az út É-i oldalán 2-4 m távolságra a burkolattól húzódnak a telekhatárok. D-i oldalán mély fekvésű terület húzódik a vasúti töltésig. A terület fákkal benőtt. A vasútállomáshoz vezető járda merőleges az ök. útra, a vasúti tengelyre és töltésen halad. A tervezett kerékpáros közlekedési útvonal megvalósításához a következő típus beavatkozásokra lesz szükség: -önálló kerékpárút kiépítése, – új közös kerékpárút-gyalogosút kiépítése, – meglévő közút kerékpáros forgalomra való kijelölése. Az útvonal első szakaszán az 5513. j. ök. út É-i oldalán önálló kerékpárútként épül, a város határáig. Itt a gépjármű mosóhoz bevezető jobbra lehajtó forgalmi sáv elbontása és a közúti csomópont átépítése szükséges, melynek meg kell oldania a Spar áruház és mosó közti jelenleg parkolásra szolgáló területre történő behajtást is. A biztonságos átvezetés érdekében az elektromos légvezeték oszlopait is át kell helyezni. A Spar áruháztól a településhatárig a kerékpárút és a közút között földárok kialakítására van szükség, mely biztosítja a vizek elvezetését és egyben a kerékpárútra történő ráhajtást is megakadályozza. A település végén a Lajvér patakon új önálló kerékpáros-gyalogos forgalomra alkalmas híd építése szükséges. A híd után az alsónyéki Rákóczi utcáig a meglévő járdalapos járda elbontása, töltésszélesítés és új kerékpáros-gyalogos út kiépítése szükséges. A meglévő járda mellett a közvilágítás kiépített, de korszerűsítése, átépítése szükséges. A vasúti átjáró biztonságos kiépítésére szükség van. A Béke és a Fábián(5115. j. út) utcák kerékpáros útvonallá való kijelölésének akadálya nincs. Az 5513. jelű út D-i oldalán az úttöltés lábánál új töltésen vezetett önálló kerékpárút kiépítésére van szükség.

A fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési beruházás hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához. A projekt a települési mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja. A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti, azokhoz járul hozzá. A beruházás közvetlen és közvetett

gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, elősegíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit.

A kerékpárosbarát fejlesztés (Felhívás 3.1.1. A) b) pontjának megfelelően) során Alsónyék és Bátaszék települések között létesül kerékpáros útvonal.

A fejlesztéseredményeként 1,085 km lesz a kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza. A beruházás során a következő gépek kerülnek beszerzésre: –

Vontató – Hidraulikus hajtású árokpart kasza – Traktorra szerelhető seprőgép – Toló lap vágó éllel, gumilappal (hótoló) – Sószóró

A beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével. Az érvényben lévő tervezési előírások és tervezési paraméterek a tervezés és kialakítás során betartásra kerülnek, ezzel valamennyi közlekedő számára biztosíthatók a biztonságos közlekedés feltételei. A fejlesztés hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához, a tervezés és megvalósítás során a közlekedésbiztonsági szempontok kiemelt figyelmet kapnak. A megvalósítás során a környezet nem károsodhat indokolatlan, szükséges mértéken felül.

A beruházás megvalósulását követően szemléletformáló kampány lebonyolítását tervezzük. A projekt keretében megrendezésre kerülő kampány: 1. Támogatók felkutatása (biciklis klubok, előadók, ismert emberek, akik eredményesen űzik a sportot, vállaltok, civil szervezetek, stb.) 2. Célcsoport kijelölése: – iskolások – a kerékpárút környezetében dolgozók („Bringával a munkába”) – a terület aktív lakossága 3. A rendezvény korai meghirdetése: arculat, szlogen meghatározása, marketingtevékenység, plakátozás, szórólapozás, stb. 4. Rendezvények meghatározása: – Egészs. életmód, sport, szabadidős tevékenység népszerűsítése keretében: biciklis bemutatók, ügyességi versenyek, akadályversenyek, vetélkedők szervezése díjazással. A díjak tükrözik a kampány szellemét és ösztönzőleg hatnak a részvételre. – KRESZ bemutató: szakember előadása a biciklis közlekedés szabályairól – Elsősegély bemutató: szakember bemutatója az esetlegesen bekövetkező balesetek esetén szükséges teendőkről – Gyerekeknek rajzverseny „környezetvédelem” témakörben – Promóciós anyagok készítése, szétosztása: pl. információs kiadvány kerékpáros térképpel

Támogatási szerződés

Alapkőletétel

Átadás