06 74 / 491-146 kozseghaza.alsonyek@t-online.hu

Településrendezési eszközök

Alsónyék Község Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata, véleményezési szakasz

Alsónyék Község Településrendezési Terve leírás

Településszerkezeti Tervlap

Alátámasztó javaslat

Helyi Építési Szabályzat tervezete

Külterületi szabályozási terv tervezete

Belterületi szabályozási terv tervezete

Zártkerti szabályozási terv tervezete

Megalapozó vizsgálat

Környezeti értékelés

Örökségvédelmi hatástanulmány