06 74 / 491-146 kozseghaza.alsonyek@t-online.hu

Lakossági fórum

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Alsónyék Község Képviselő-testülete tekintettel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (8) és (9) bekezdésében foglaltakra, a község Településfejlesztési Koncepciója, Településszerkezeti Terve, és a község Helyi Építési Szabályzatának, valamint annak mellékletét alkotó Szabályozási Tervének teljes felülvizsgálatát kezdeményezte.

A Településrendezési Terv felülvizsgálatával kapcsolatban a lakosság előzetes tájékoztatására 2019. augusztus 29-én lakossági fórum keretében került sor. Az elmúlt időszakban folytatódott a tervezési szakasz, mely során elkészült a község Településfejlesztési Koncepciójának tervezete.

Fentiekre tekintettel, Alsónyék Község Önkormányzata munkaközi lakossági tájékoztatót tart, melynek

témája:         Településfejlesztési Koncepció

időpontja:    2020. március 23. – 17:00

felyszíne:     Alsónyék Kultúrház Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

A készítendő dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket, kérelmeiket, Alsónyék Község Önkormányzata Képviselőtestületének, a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete szerinti partneri adatlap kitöltésével, a lakossági fórumot követő 8. nappal bezárólag juttathatják el,

a)       papír alapon a polgármesternek címezve, az önkormányzat címére – 7148 Alsónyék, Fő utca 1., vagy

b)       elektronikus levélben muszak@bataszekph.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Comments are closed.